ครรภ์ไข่ปลาอุก

ประสบการณ์อันเลวร้ายของการตั้งครรภ์ คือ ตั้งครรภ์แล้วไม่ได้ลูก ในสตรีบางคน
นอกจากจะไม่ได้ลูกแล้ว ยังอาจโชคร้าย ตกอยู่ในภาวะอันตรายจาก "มะเร็ง" อีก "มะเร็ง"
ที่ว่านี้ คือ "มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก" ซึ่งมีความร้ายกาจ ไม่แพ้มะเร็งชนิดอื่น ๆ เหมือนกัน
ลองจินตนาการดูซิว่า สตรีอายุน้อย ๆ วัยเจริญพันธ์ ตั้งครรภ์ (ไข่ปลาอุก) ขึ้นมา
แล้วประสบโชคชะตาเป็น "มะเร็ง" เธอผู้นั้นจะมีความทุกข์มากขนาดไหน
"ครรภ์ไข่ปลาอุก" มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงมีความน่ากลัวอย่างนั้น
ปรกติ เซลล์ที่มีศักยภาพในการแบ่งตัวและเจริญเติบโต ใกล้เคียงกับเซลล์มะเร็ง ก็
คือ เซลล์สืบพันธุ์ที่ผ่านการปฏิสนธิแล้ว เซลล์สืบพันธุ์เมื่อปฏิสนธิกันตามปรกติระหว่าง "ไข่" กับ
"อสุจิ" จะได้ "เซลล์ตัวใหม่" เพียงเซลล์เดียว แต่เซลล์เพียงเซลล์เดียวตัวนี้มีศักยภาพสูง
มาก ๆ สามารถแบ่งตัวเจริญเติบโตเป็นเซลล์จำนวนมากมาย เซลล์เหล่านี้จะแยกย้ายและรวมตัว
กันกลายเป็นอัวยวะต่าง ๆ และร่างกายมนุษย์ได้ในที่สุด โดยใช้ระยะเวลาเพียง 9 เดือนเท่านั้น
เซลล์มะเร็ง แตกต่างจาก เซลล์สืบพันธุ์ที่ผ่านการปฏิสนธิแล้วตรงที่ เซลล์มะเร็ง
มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตไปอย่างมากมายแบบไร้ทิศทาง ไม่มีระเบียบ เซลล์มะเร็ง ไม่
สามารถแยกย้ายและรวมตัวกันเป็นอวัยวะได้ แต่จะกลายเป็นก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะ
หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว แม้ชาวบ้านธรรมดา ๆ มองดูก็รู้ว่า เป็นก้อนเนื้องอกมะเร็ง ยิ่งเซลล์
มะเร็ง เผยแพร่กระจายไปในอวัยวะใด ก็จะเหนี่ยวนำให้เซลล์ของอวัยวะนั้น ๆ กลายเป็นพวก
มันไปด้วย ในที่สุดอวัยวะต่าง ๆ จะไม่สามารทำงานในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ เกิดภาวะล่ม
สลายและล้มเหลวในการทำงาน สุดท้ายเจ้าของร่างกายทนไม่ได้ ต้องยอมแพ้และตายไป
ครรภ์ไข่ปลาอุก เกิดจากความผิดปรกติของการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่&
อสุจิ) โดยปรกติการปฏิสนธิเกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ที่สมบูรณ์อย่างละหนึ่งเท่านั้น ครรภ์ไข่ปลาอุก
มักจะเกิดจาก "อสุจิ" 1 ตัว ปฏิสนธิกับ "ไข่" 1 ใบ ซึ่งโครโมโซมเพศหลุดหายไป ทำให้ได้
"ตัวอ่อน" ที่มีโครโมโซมเพศเฉพาะจาก "อสุจิ" เท่านั้น อีกกรณีหนึ่งจะเกิดจาก "อสุจิ" 2 ตัว
เข้าปฏิสนธิกับ "ไข่" 1 ใบ ทำให้มีจำนวนโครโมโซมมากเกินไป เซลล์"ตัวอ่อน" ที่ได้จากทั้ง
2 กรณี จะไม่สมบูรณ์ และเจริญเติบโตแบ่งตัวอย่างไร้ระเบียบ แทนที่จะเป็น "ตัวอ่อน"
(EMBRYO) ของคน กลับกลายเป็น "ถุงน้ำ" อย่างหนึ่ง ลักษณะเหมือน "เม็ดสาคู" หรือ
"ไข่ปลา" จำนวนมากมายอยู่ภายในถุงน้ำคร่ำ
"ถุงน้ำ" เม็ดสาคูหรือไข่ปลา (MOLE) ภายในโพรงมดลูกนั้น เพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทำให้มดลูกโตไม่เป็นสัดส่วนตามอายุครรภ์ มดลูกจะขยายใหญ่อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกชนิดนี้ จะสร้างฮอร์โมนเฉพาะที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ (HUMAN
CHORIOGONADOTROPIN ย่อเป็น hCG) ออกมา ฮอร์โมนชนิดนี้ มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ
ฮอร์โมนจากต่อมธัยรอยด์ ทำให้เกิดการกระตุ้นให้ต่อมธัยรอยด์ทำงานมากขึ้น คนไข้จะแสดง
ออกคล้ายกับเป็นโรคต่อมยรอยด์เป็นพิษ (HYPERTHYROIDISM) นอกจากนั้น คนไข้ยังอาจเกิด
ภาวะครรภ์เป็นพิษ (TOXEMIA) ขึ้นมา ขณะที่อายุครรภ์เพียง 20 สัปดาห์ก็เป็นได้
วิธีการรักษาไม่ยาก แต่ต้องวินิจฉัยให้แน่นอน การวินิจฉัยที่แน่นอนทำได้ง่าย ๆ โดย
ใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจหน้าท้องดูภายในโพรงมดลูก ซึ่งจะไม่มองเห็นทารก แต่จะเห็นเป็น
ลักษณะคล้ายรวงผึ้งอยู่ภายใน (HONEY COMBAPPEARANCE)
การรักษา ใช้วิธีดูดเอา "ถุงน้ำ" เม็ดสาคูออกมาจนเกือบหมด จากนั้นจึงใช้
เครื่องมือขูดมดลูกที่มีลักษณะเป็นเหล็กยาวประมาณหนึ่งฟุต ซึ่งทำเป็นห่วงตรงปลาย (CURETTE)
เข้าไปขูดส่วนที่เหลือออกจนหมด ขั้นตอนต่อไปคือ การติดตามผลการรักษา (FOLLOW UP) ซึ่ง
ถือว่า สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง
วิธีติดตามผลการรักษา ทำได้โดย การตรวจร่างกาย,ตรวจภายใน,ตรวจด้วย
เครื่องอัลตราซาวนด์ และที่สำคัญมาก คือ ตรวจเลือดหาค่า hCG ซึ่งเป็นสารที่สร้างจาก เซลล์
ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ (Syncytiotrophoblast) รวมทั้งเซลล์ของครรภ์ไข่ปลาอุกด้วย หาก
ค่า hCG ลดลงแต่ไม่มาก หรือภายหลังกลับเพิ่มขึ้นอีก แสดงว่า "ถุงน้ำ" เม็ดสาคู (MOLE) ยัง
หลงเหลืออยู่หรืออาจกลายเป็น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุกไปแล้ว
เมื่อปีที่แล้ว มีคนไข้สตรีรายหนึ่ง มาหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องว่า แท้งบุตรและได้รับการ
ขูดมดลูกมาแล้วจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เวลาผ่านไป 3 สัปดาห์ยังมีเลือดไหลออกมาจาก
ช่องคลอด จำนวนมากอยู่เลย ระยะแรก ๆ หลังขูดมดลูกใหม่ ๆ คิดว่า น่าจะเป็นผลจากการขูด
มดลูก และไม่นานนักเลือดคงจะหยุดไปเอง ต่อมาเลือดยังคงไหลออกมาเป็นจำนวนมากโดยไม่มี
ทีท่าว่าจะหยุด จึงขอย้ายมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งข้าพเจ้ามาออกตรวจพอดี
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าเป็นการแท้งบุตรธรรมดา คงไม่มีปัญหาเช่นนี้ ดังนั้นจึง
ทำการตรวจดูด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ผ่านทางช่องคลอด ผลปรากฏว่า ภายในโพรงมดลูกเต็มไป
ด้วย "ถุงน้ำ" เม็ดสาคู (MOLE) ดังนั้นคนไข้จึงได้รับการขูดมดลูกอีกครั้ง โดยเริ่มต้นจากการดูด
(SUCTION CURETTAGE) "ถุงน้ำ" เม็ดสาคู (MOLE)ออกให้มากที่สุดก่อน แล้วตามด้วยการขูด
มดลูกจริง ๆ จนกว่าจะหมด
ถึงแม้ว่า คราวนี้คนไข้จะไม่มีปัญหาเรื่องตกเลือด แต่จากการติดตามด้วยการเจาะ
เลือดตรวจ SERUM BETA hCG ปรากฏว่า ค่า SERUM BETA hCG ลดลงมาในช่วงแรก ๆ
จาก >200,000 หน่วย เป็น 7 หมื่นหน่วย และลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึง 700 หน่วย ต่อมา
ปรากฏว่า ค่า SERUM BETA hCG กลับเพิ่มขึ้นอีก เป็น 920,3200,4200 หน่วย ข้าพเจ้าจึง
ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่า มีโอกาสเป็นไปได้ 2 ทาง ทางแรก เกิดจากการแปรเปลี่ยนเป็น
"มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก" (CHORIOCARCINOMA) ทางที่สองเกิดจากเซลล์ของ "ถุงน้ำ" เม็ด
สาคู (MOLE) ส่วนที่เหลืออยู่กัดกินเข้าไปในเนื้อมดลูก (INVASIVE MOLE) อย่างไรก็ตาม
การให้ยาฆ่ามะเร็ง (CHEMOTHERARY) เพียงชนิดเดียว (METROTREXATE) ติดต่อกัน 5 วัน ก็
เพียงพอต่อการรักษาแล้ว คนไข้ยินยอมทำตามคำแนะนำ ทำให้ผลการรักษาออกมาดี จากการ
ติดตามเจาะเลือดดู ค่า SERUM BETA hCG ลดลงเป็น 0 ในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังให้ยา นั่น
แสดงว่า เธอผ่านพ้นอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของ "ครรภ์ไข่ปลาอุก" ครั้งนี้แล้ว
ตามหลักการคนไข้ครรภ์ไข่ปลาอุกจะต้องคุมกำเนิดภายหลังทำแท้งเพื่อการรักษาแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งคนไข้รายนี้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยดีมาตลอด อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งคนไข้
โทรมาหาข้าพเจ้าแล้วบอกว่า "ตอนนี้ตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วประมาณ 2 เดือน ที่สำคัญ ดิฉัน
รับประทานยาขับเลือดชนิดน้ำไป 3 ขวด และชนิดเม็ดไป 3 ชุด ไม่รู้ว่าเด็กจะเป็นอันตรายหรือ
เปล่า ดิฉันคิดว่า จะไปทำแท้ง แต่คิดอีกที โทรมาปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีกว่า"
ข้าพเจ้าตอบกลับไปว่า "อย่าเพิ่งไปทำแท้งนะครับ เข้ามารับการตรวจดูก่อน"
เมื่อคนไข้มาตรวจ ข้าพเจ้าได้ตรวจดูด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ผ่านทางช่องคลอด พบ
"เงาทารกเล็ก ๆ พร้อมกับมีการเต้นของหัวใจด้วย"
"จากการตรวจดูด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ขณะนี้คุณตั้งครรภ์ประมาณ 9 สัปดาห์
เท่ากับระยะเวลาที่ขาดประจำเดือนพอดี" ข้าพเจ้าบอกกับคนไข้รายนี้
"เด็กจะพิการหรือเป็นอะไรไหมคะ ดิฉันทานยาขับเลือดไปมาก ดิฉันไม่สบายใจ
เลย" คนไข้ถาม
"ผมคงรับรองอะไรไม่ได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็ไม่เคยพบเด็กพิการจาก
การกินยาขับเลือด อย่างไรก็ตาม ห้ามกินยาอะไรอีกโดยไม่ปรึกษาหมอ" ข้าพเจ้าอธิบายคร่าว ๆ
ถึงเรื่อง "ยาขับเลือด" เพราะพบมีผู้หญิงจำนวนมากมายชอบกินเวลาขาดประจำเดือน เพื่อทำ
แท้ง หรือขับให้เลือดระดูออกมาตามปรกติ ความจริงแล้ว กรณีที่ผู้หญิงคนใดก็ตามเกิดตั้งครรภ์ขึ้น
มา ยาขับเลือดสามัญประจำบ้าน ไม่ว่า ยาน้ำหรือยาเม็ด ก็ไม่สามารถทำให้แท้งบุตรออกมา
เป็นความเข้าใจผิดของคนทั่วไปเองว่า ยาเหล่านี้ช่วยขับเลือดในกรณีครรภ์อ่อน ๆ ได้
คนไข้ตัดสินใจไม่ทำแท้ง และมาฝากครรภ์ตามปรกติ ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องตรวจ
อัลตราซาวนด์ติดตามดูการเจริญเติบโตและความผิดปรกติของทารกเป็นระยะ ๆ แต่ไม่พบความผิด
ปรกติใด ๆ ยกเว้นเมื่อขณะคนไข้ตั้งครรภ์ได้ 32 สัปดาห์ เธอเคยเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดมานอน
โรงพยาบาลครั้งหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดกระบวนการคลอดสำเร็จ และยังควบคุม
การแข็งตัวของมดลูกมาได้โดยตลอด จวบจนกระทั่งครรภ์ครบกำหนด จึงได้ทำการผ่าตัดให้คลอด
บุตรออกมา ผลปรากฏว่า ได้ทารกเพศหญิง รูปร่างสวยงาม แข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่มีความพิการแต่
อย่างใด คนไข้สตรีรายนี้สารภาพว่า "กังวลมาตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ เพิ่งรู้สึกสบายใจ
เหมือนยกภูเขาออกจากอก เมื่อลูกคลอดออกมาแล้วไม่พิการวันนี้เอง"
สตรีตั้งครรภ์ทุกคน ไม่ใช่จะโชคดีเสมอเหมือนกัน ในส่วนของสตรีที่โชคร้าย
ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก นั้น ใช่ว่าจะเลวร้ายกลายเป็น "มะเร็ง" ไปเสียทุกรายไป แม้มีปัญหาเกิด
ภาวะแทรกซ้อนโดยแปรเปลี่ยนเป็น "มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก" จริง ๆ การแพทย์สมัยปัจจุบันก็
สามารถรักษาแก้ไขได้ ขอเพียงแต่ คนไข้ให้ความร่วมมือและไม่หนีหายจากการรักษาด้วยยาฆ่า
มะเร็ง (CHEMOTHERAPY) ไปเสียก่อน ดังตัวอย่างคนไข้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ท่ามกลางความ โชคดี อาจมีความโชคร้าย แฝงอยู่ และท่ามกลางความโชคร้าย
อาจมีความโชคดีซ่อนอยู่ก็ได้ เราจึงไม่ควรดีใจหรือ เสียใจ จนเกินไป ยามประสบโชคดี หรือ
โชคร้าย โชคดี หรือโชคร้าย เป็นเรื่องของวาสนาฟ้าดิน ไม่มีอะไรห้ามได้ แต่ความไม่
ประมาท และ การแก้ไขตามแนวทางที่ถูกต้อง จะสามารถแปรเปลี่ยน "โชคร้าย" ให้กลับกลาย
เป็น "โชคดี" ได้โดยไม่ยากนัก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พ.ต.อ. นพ. เสรี ธีรพงษ์ ผู้เขียน

Comments

ตอนนี้เป็นโรคนี้อยู่เลยค่ะ ให้คีโมมาตลอด ค่า HCG ก็ยังไม่ลดลงเหลือ0เลย ขูดมดลูกตั้งแต่ เมษา 51 รู้สึกว่ากลุ้มใจมากจริงๆ

การรักษาทางที่ดี ควรรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ ที่โรงพยาบาลเดิม แต่หากว่า ปัญหาสลับซับซ้อน คุณอาจต้องเปลี่ยนแพทย์ และโรงพยาบาล... สูติ-นรีแพทย์ที่เหมาะจะดูแลเรื่องครรภ์ไข่ปลาอุกมากที่สุด คือ คุณหมอที่จบด้านมะเร็งสตรี (Oncology) ซึ่งมีอยู่ในหลายๆโรงพยาบาล สำหรับของโรงพยาบาลตำรวจ ก็มีอยู่ 1 ท่าน คือ คุณหมออมรรัตน์ คุณหมอจะออกตรวจทุกวันพฤหัส

เรียนสอบถามคุณหมอเสรีดังนี้คะ - ในสมัยก่อนยุคหมอตำแย หญิงเกิดตั้งครรภ์เป็นไข่ปลาอุกทำอย่างไรคะ ทราบกันมั้ยว่าตั้งครรภ์แบบนี้ - หากเราตั้งครรภ์ไข่ปลกอุกแล้วไม่รักษาเลยจะตายมั้ยคะ อยากทราบจริงๆคะเพราะครรภ์ไข่ปลาอุกนั้นคิดว่าคนธรรมดาคงรู้จักกันน้อย ดิฉันก็เพิ่งมารู้จักตอนเป็นเนี้ยแหละคะ ญาติๆ เพื่อนๆ ต่างตกใจก็ตอนที่ดิฉันเป็นเหมือนกัน ว่ามีแบบนี้ด้วยหรือร้ายแรงขนาดต้องให้คีโมเหมือนโรคมะเร็งเลยหรอ ขอบคุณค่ะ

สมัยก่อน หากใครเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก แล้วโรคพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็ง ก็คงไม่มีทางรักษา เสียชีวิตแน่นอน แต่ก็มีกรณีที่แท้งออกมาสมบูรณ์ กรณีเช่นนี้ ไม่มีปัญหาอะไร

แล้วตอนนี้รักษาที่ไหน เป็นยังไงบ้างค่ะ เราก็เป็น อยากแลกเปลี่ยนความเห็นกันค่ะ daraberry@hotmail.com หรือ 081685 9477 รอนะคะ

คนไข้ที่เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกรักษาจะต้องไดับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องหลายเดือน บางทีก็หลายปี สำหรับสถานที่รักษาโรคครรภ์ไข่ปลาอุกดังว่านี้มีหลายสถานที่ อาทิ โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง (จุฬาฯ ศิริราช รามาธิบดี) โรงพยาบาลตำรวจก็มีคุณหมอ 2 ท่านรักษา ได้แแก่่ คุณหมออมรรัตน์ และคุณหมอเกรียงไกร (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งอวัยวะสืบพันธุืสตรี) คุณหมอออกตรวจทุกวันพฤหัสและอังคาร การรรักษาต้องมีการเฝ้าติดตามทุกเดือนจนกว่า ค่าผลเืลือดจะลดลงเป็นศูนย์ หากมีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้ก็ไปหาผมที่โรงพยาบาลตำรวจ ผมออกตรวจวันพุธเช้า 9 นาฬิกา ถึงเที่ยง แล้วจะแนะนำให้ไรักษาต่ออย่างมีระบบอย่างไร

ดิฉันอายุ 26 ปีตั้งครรภ์แรกแล้วเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก ตอนนี้ผลHCGอยู่ที่ 0.123 ติดตามผลมาแล้ว 5 เดือน หมอบอกว่าต้องติดตามผลอีกประมาณ 6 เดือน เลยอยากถามคุณหมอว่าสมมุติผลHCGอยู่ที่ 0 แล้วดิฉันสามารถมีลูกเลยได้ไหม ขอบคุณค่ะ...

เพิ่งมาเห็นข้อความนะคะ ตอนนี้เลือดปกติแล้วคะแต่ก็ต้องตรวจเลือดทุก2เดือนคะ หมออนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้แล้ว ดิฉันพยายามส่งเมล์ตามอีเมล์(daraberry@hotmail.com)บอกไ้ว้แต่ว่าส่งไม่ได้อ่ะคะ เมล์มาสอบถามได้นะคะ ถ้ายังต้องการพูดคุยอยู่ parinthorns@gmail.com

ปกติแล้ว เมื่อคุณมีผลเลือดHCG =0 มานานพอสมควรแล้ว เช่น 6 เืดือน ก็สามารถมีบุตรได้ แต่ถ้าจะว่าตามหลักทางวิชาการละก็ คงต้องติดตามเป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ขุดมดลูกเป้นต้นไป )[หาก mail ถึงผม กรุณาใช้ drseri@gmail.com นะครับ]

ดิฉันทราบว่าเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกตอนท้อง 3 เดือน (กันยายน 2550 ขณะนั้นดิฉันอายุ 32ปี สามีอายุ 37ปี) คุณหมอได้ดูด และขูดมดลูกเรียบร้อย และได้ตรวจเลือดหาค่า HCG แต่ไม่ลดลงเป็น 0 กับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนคุณหมอต้องฉีดยารักษาและ ตรวจเลือดมาตลอด จนปัจจุบันนี้ HCG เป็น 0 แล้ว (รวมระยะเวลารักษา 2ปี) ปัจจุบันคุณหมออนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้แล้ว ซึ่งดิฉันขอเรียนถามคุณหมอเสรีนะค่ะ ว่าในครรภ์ที่ 2 ดิฉันมีโอกาสจะเป็นอีกหรือไม่ และควรจะดูแลรักษาตัวหรือมีการป้องกัน อย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ

การตั้งครรภ์ครั้งใหม่ จะไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ครั้งแรกเลย ดังนั้น ผมคิดว่า คุณคงไม่เป็นซ้ำอีก (นั่นเป็นจากประสบการณ์ของผม) อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่ควรประมาท เมื่อตั้งครรภ์อีก ก็ควรรีบไปฝากครรภ์ คุณหมอจะได้วางแผนในการตรวจติดตามการตั้งครรภ์ของคุณ ขอให้โชคดี

ภรรยาท้องได้ 2 เดือน เกิดมีเลือดไหล พอไป ultrasound ปรากฎว่าเป็น ครรภ์ไข่ปลาอุก Suction และขูดมดลูกเรียบร้อย ไปตรวจล่าสุด ค่า Beta HCG เพิ่มจาก 7000 เป็น 20000 คุณหมอบอกว่าต้องทำคีโม บำบัด ซึ่งตรงกับในบทความที่คุณหมอ เคยเขียนไว้ ( ขอบคุณมากๆ) คำถามครับ 1 .คีโม ที่ว่าต้องทำประมาณ 5 ครั้ง มีหลักการในการรักษาอย่งไร ครับ เช่น 1 ครั้งให้ปริมาณ เท่าไร / ใช้เวลา ต่อ 1 ครั้ง นานกี่วัน 2. พอจะทราบเรื่องผลข้างเคียงของคีโม มาบ้าง มีวิธีการใดบ้างครับที่พอจะช่วยบรรเทา อาการไปได้ เช่น การกินน้ำขิง ? 3.ตอนนี้ รักษาอยู่ที่ รพ สระบุรี หากจะย้าย case มาที่รพ ตำรวจ ซ฿งติดว่าน่าจะเชี่ยวชาญกว่า ค่ารักษาแพงมากไหมครับ ? ขอบคุณมากๆ ครับ สรวุฒิ

อายุ32ปีแล้วค่ะ เพิ่งตั้งท้องครั้งแรกโดยการฉีดเชื้อ ตอนนี้ครรภ์ได้1เดือน1สัปดาห์ มีอาการปวดท้องน้อยประมาณ2วัน แล้วมีเลือดออดมาช่วงกลางคืนได้ 3 วันแล้ว หมอตรวจพบว่าน่าจะเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก จึงได้เจาะเลือดดู นัดอีก2วัน ผลปรากฎว่าเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อัลตร้าซาว์นพบถุงอยู่ในมดลูกประมาณ3-4ถุง และไม่พบตัวเด็ก เป็นไปได้ไหมค่ะว่าอาจจะไม่ใช่ครรภ์ไข่ปลาอุก หรือหมออาจจะตรวจผิด หรือว่าอายุครรภ์ยังน้อยจึงไม่เห็นตัวเด็ก ตอนนี้อาการแพ้ท้องไม่มี มีแต่มึนศรีษะเล็กน้อย แล้วก็กินเก่งมาก หมอเขานัดขูดมดลูกอาทิตย์หน้า แต่เรายังเลใจว่าอาการแบบนี้หมอตรวจผิดหรือเปล่า รบกวนตอบก่อนที่จะมีการขูดมดลูกเกิดขึ้นด้วยค่

การตั้งครรภ์เพียง 5 สัปดาห์ ผมคิดว่า จะวินิจฉัยเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก อาจผิดพลาดได้ อย่าเพิ่งไปตกใจมากนัก รอฟังผลเลือดในครั้งต่อไปอีก 2 สัปดาห์ พร้อมกับอัลตราซาวนด์ผ่านทางช่องคลอดก่อน แล้วค่อยว่ากัน ขอให้โชคดี

ครรภ์ไข่ปลาอุก ให้คีโมแล้ว 12 ครั้ง จนค่า B-HCG มีค่าเป็นปกติแล้วคือ 3.3 เมื่อวันที่ 19 พค.53 ปรากฎว่าค่าเพิ่มเป็น 763 และเมื่อวันที่ 26 พค.53 ค่าเป็น 1,462 หมอส่งตัวไปรักษาต่อที่ มอ. หมอช่วยให้คำปรึกษาหน่อยในกรณีที่ค่าเพิ่มขึ้นอีก

คุณเป็น recurrent คือกลับเป็นซ้ำ น่าจะเป็น invasive mole แต่คุณต้องรีบรักษา คุณหมอแนะนำให้ไป มอ. ถูกต้องแล้ว คุณควรรีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะโรคนี้รักษาหายได้ แต่ต้องให้ เคโม (Chemotherapy)ที่สูงขึ้น ขอให้โชคดี

สาเหตุการเกิดของโรคนี้ มาจากไหนครับ ที่กลับมาเป็นซ้ำอีก

ไม่อยากเเรียกว่า กลับมาเป็นซ้ำ กรณีของคนไข้ที่รักษาแล้ว ผลเลือดลดลงไปเรื่อยๆ แต่ไม่ลงจนสุด ต่อมาก็เพิ่ม อันนี้ เกิดจากการดื้อยา น่ากลัวมาก ตค้องรีบกลับไปพบสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็ง เพื่อเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มที่สูงขึ้น ขอให้โขคดี

เรียน คุณหมอเสรี ดิฉันได้ติดตามกระทู้ของคุณหมอ ที่ตอบปัญหาของคนไข้ที่เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกมาโดยตลอด และอยากเรียนถามว่า เมื่อเดือน มิ.ย. ค่า B-HCG ของดิฉันเหลือ 1.5 แต่พอปลายเดือน มิ.ย. ประมาณ วันที่ 19-22 ดิฉันได้รับประทานยาคุมกำเนิด และไปตรวจเลือดในวันที่ 23 มิ.ย ปรากฎค่า B-HCG เป็น 0 ทันที ทั้งๆๆที่คุณหมอ นัดตรวจอีกสองครั้ง แต่ดิฉันไม่ได้แจ้งให้คุณหมอทราบค่ะ ว่ารับประทานยาคุมกำเนิด อยากทราบว่าจะมีผลอะไรต่อมดลูกและร่างกายไหมค่ะ รบกวนคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะค่ะ พอดีคุณหมอที่รักษาอยู่ท่านไม่ว่างและดิฉันก็กังวลใจมากค่ะ อีกอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าคุณหมอนัดตรวจเลือดเดือน ละ 1 ครั้ง แต่ไม่ได้นัดวันที่ดิฉันควรจะนับจากวันที่ตรวจเลือดล่าสุดใช่ไหมค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

จากที่เคยเรียนมาสอบถามเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ครรภ์แรกเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก ทราบตอนอายุครรภ์ได้ 3 เดือน ได้รับการรักษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี คุณหมออนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้แล้ว ในเดือนมิ.ย.53 ประจำเดือนมาวันแรก 7 มิ.ย. รอบเดือน 30 วัน เดือนก.ค.ประจำเดือนต้องมาวันที่ 6 ก.ค. แต่ปัจจุบันยังไม่มา จึงขอเรียนปรึกษาดังนี้ 1. ดิฉันจะตั้งครรภ์หรือไม่คะ และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในครรภ์ที่ 2 2. เมื่อฝากครรภ์ คุณหมอจะต้องตรวจครรภ์อย่างไรบ้างคะ 2. ดิฉันได้อ่านข้อมูลใน Net การป้องกันควรทานอาหารจำพวกผัก วิตามินเอ และไขมันในสัตว์เพิ่มขึ้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่คะ 3. บ้านดิฉันอยู่จังหวัดสมุทรปราการ พอจะแนะนำคุณหมอเพื่อดิฉันจะได้ฝากครรภ์ไหมคะ ขอบคุณคะ

จากที่เคยเรียนมาสอบถามเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ครรภ์แรกเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก ทราบตอนอายุครรภ์ได้ 3 เดือน ได้รับการรักษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี คุณหมออนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้แล้ว ในเดือนมิ.ย.53 ประจำเดือนมาวันแรก 7 มิ.ย. รอบเดือน 30 วัน เดือนก.ค.ประจำเดือนต้องมาวันที่ 6 ก.ค. แต่ปัจจุบันยังไม่มา จึงขอเรียนปรึกษาดังนี้ 1. ดิฉันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในครรภ์ที่ 2 2. เมื่อฝากครรภ์ คุณหมอจะต้องตรวจครรภ์อย่างไรบ้างคะ 2. ดิฉันได้อ่านข้อมูลใน Net การป้องกันควรทานอาหารจำพวกผัก วิตามินเอ และไขมันในสัตว์เพิ่มขึ้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่คะ 3. บ้านดิฉันอยู่จังหวัดสมุทรปราการ พอจะแนะนำคุณหมอเพื่อดิฉันจะได้ฝากครรภ์ไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันตั้งใจว่าจะฝากครรภ์ กับคุณหมออมรรัตน์ รพ.ตำรวจ ตามที่คุณหมอเคยแนะนำ คุณหมออมรรัตน์ออกตรวจวันไหนค่ะ ต้องโทร.นัดก่อนหรือไม่ค่ะ ขอบคุณคะ mail ของดิฉัน jaikaew_yooy@hotmail.co.th

ตั้งครรภ์2เดือน มีเลือดออก เจาะB-HCG เมื่อ 5 มิ.ย.2553=56,000 เจาะ 8มิ.ย.2553=78,000 หมอขูดมดลูก 9 มิ.ย.53 ช่วงก่อนขูดให้ยาเหน็บ ปรากฏว่ามีเหมือนเม็ดใสๆ ขนาดเล็กปนออกมากับเลือด แต่ผลชิ้นเนื้อรกบอกว่าปกติ หมอจึงวินิจฉัยว่าเป็นแท้งค้าง แต่เราก็ยังสงสัยกลัวว่าจะเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก เพราะเม็ดใสนั้นเหมือนเม็ดสาคูที่ดูในเน็ท 28ก.ค.2553 B-HCG=233 อยากรู้ว่าเป็นไข่ปลาอุกใช่มั้ย

คือดิฉันตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและได้ขูดมดลูกแล้วเมื่อดื่อนพฤษภาคม ฮอร์โมนก็ลดลงเรื่อยๆๆเมื่อเดือนกรกฎาเหลือ ๒๐ แต่พอเดือนสิงหาเหลือ ๑๙ ซึ่งลดลงน้อยมากคุณหมอเค้าว่าอาจจะต้องให้คีโม อยากทราบว่าวิธีการให้ทำอย่างไร เจ็บไหม ผมจะร่วงไหมแล้วจะรักษาหายไหม คุณหมอช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอขคุณค่ะ

ดิฉันก็เคยเป็นเหมือนกันคะ ดิฉันเป็นผ่านมาปีกว่าแล้วนะคะ ตอนนี้รักษาเป็นปกติแล้วค่ะแต่ก็ไปพบหมอตามกำหนดอยู่เรื่อยๆคะ ช่วงนั้นพอโฮโมนไม่ค่อยจะลดคุณหมอก็ส่งให้เข้าโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งนะคะแต่ละที่คงจะรักษาไม่ต่างกันมากนะคะ ที่นั้นคุณหมอก็เริ่มให้คีโมคะโดยเริ่มจากการฉีดคีโมเข้ากล้ามเนื้อก่อนคะฉีดทุกวันคะที่สะโพกคีโมชื่อ methotrexate ระยะเวลา1สัปดาห์คะ จากนั้นก็ต้องไปตรวจHCGว่ามันลดลงหรือไม่ ถ้าลดดีเรื่อยๆ ก็ฉีดต่อไปทุกสัปดาห์แบบนี้ ผมไม่ร่วงนะคะไงก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยคะ ดิฉันให้แบบนี้อยู่ประมาณ 7 สัปดาห์ จากนั้นโฮโมนมันก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยจะลด และแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ลดอีกจะต้องเปลี่ยนตัวยาคีโม.........ดิฉันกลัวมากเลยคะ กลัวว่าจะต้องใช้คีโมอีกชนิดนึงที่แรงกว่า ที่ต้องนอนให้น้ำเกลือให้คีโมทางเส้นเลือดอยู่โรงพยาบาล เพราะว่าเห็นเพื่อนๆที่เข้ามารักษาพอเขาใช้คีโมแบบเข้าเส้นเลือดก็จะมีอาการข้างเคียงกันคะ กินอะไรไม่ได้ ผมร่วง ทรมานมากคะ จากครั้งนั้นที่คุณหมอบอกว่าจะเปลี่ยนตัวยา ดิฉันก็ไม่ได้ไปหาที่โรงพยาบาลนั้นอีกเลยคะ (เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะ อย่าทำตามคะ โรคนี้ต้องรักษาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคะ จะมาหนีหายไปก็ไม่ได้คะ เปลี่ยนหมอบ่อยก็ไม่ดีต่อตัวเราค่ะ อันตรายมากค่ะ) แต่ว่าที่ดิฉันไม่ได้ไปเพราะว่าสามีอยู่ต่างประเทศแล้วอยากให้ไปรักษาที่ต่างประเทศค่ะ ประเทศในเอเชียค่ะ ก็เลยเปลี่ยนไปรักษาที่ต่างประเทศค่ะ คุณหมอที่นู้นก็บอกว่า.....โรคนี้แต่ก่อนก็มีคนเป็นเยอะเหมือนกันแต่นานๆๆๆๆมากๆๆ มาแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอใครเป็น แต่ดิฉันก็เห็นนะโรงพยาบาลที่ดิฉันรักษาที่ไทยก็มีคนมาหาหมอรักษาพร้อมกันก็ประมาณ 10-15คนอยู่นะ หรือว่าประเทศไทยเราจะเพิ่มขึ้นคะ เป็นเพราะอะไร ไม่เข้าใจค่ะ........ต่อนะคะ พอมารักษาที่ต่างประเทศคุณหมอบอกว่าจะให้คีโมเหมือนกันแต่ว่าเค้าขอใช้เป็นยาตัวเดิมคือ methotrexate แต่ว่าจะเปลี่ยนการนำเข้าจากก่อนฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็เปลี่ยนมาฉีดเข้าเส้นเลือดดำคะจำนวนเท่าไรจำไม่ได้แล้วคะแต่ก็เข็มฉีดยานึงอ่ะคะ การให้แต่ละครั้งต้องนอนโรงบาลอยู่ประมาณ 8-10 วันค่ะ ฉีดคีโมเสร็จก็ให้น้ำเกลือ1ถุง พอวันถัดไปก็กินยาครั้งละ1เม็ดแต่จำไม่ได้ว่าวันละ1หรือว่าหลังอาหารแต่ละมื้อ3เวลา....(จำชื่อไม่ได้ด้วยนะคะแต่เหมือนว่าจะเป็นวิตามินอะไรซักอย่าง)ทำอย่างงี้สลับกันไปใน1อาทิตย์ที่นอนอยู่โรงบาลคะพอกลับบ้าน 1 อาทิตย์ก็นัดเจาะเลือดตรวจดูฮอโมนถ้าไม่ลดลง0 ก็จะนัดแอดมิทเข้าโรงบาลให้คีโมแบบที่กล่าวข้างต้นอีกเรื่อยๆคะ ดิฉันให้อยู่ 3 รอบค่ะ(ธ.ค51-กพ52) เฉลี่ยแล้วเดือนละรอบค่ะ พอเดือนมี.ค52 โฮโมนมันลดติดลบ0ค่ะก็หยุดให้ ตลอดระยะเวลาการรักษาผมไม่ร่วงนะคะ ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ไม่อาเจียนแต่ว่าบางทีก็เป็นไข้เจ็บคอค่ะเพราะ่อากาศช่วงนั้นหนาวฝนตกบ้างค่ะ และก็มีอาการวิตกมากเหมือนกันนะคะ เกิดจากความกลัว ความกังวลต่างๆนานาคะ หลังจากนั้นก็ติดตามผลการรักษาเรื่อยๆนี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้ว ฮอโมนก็เป็นปกติคะ คุณหมอก็นัดให้ไปหาทุก2เดือนคะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณยังดีกว่าดิฉันนะคะ ตอนนั้นที่ดิฉันเป็นเป็นระยะที่เรียกว่ามะเร็งเนื้อรกชนิดที่กระจายไปที่ปอดแล้วคะ ขอให้หายเร็วๆนะคะ ย้ำค่ะต้องรักษาต่อเนื่องนะคะ มีอะไรสอบถามได้คะ

ข้องใจนิดหนึ่งค่ะ รักษาอย่างต่อเนื่องคือวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ พอดีดิฉันอยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้ฮอร์โมนเป็น 0 ในเดือน มิ.ย.53 หลังจากขูดมดลูกเดือน เม.ย.53 คุณหมอนัดตรวจเลือดทุกเดือน จนครบหนึ่งปี แต่ไม่อยากไปตรวจเลือดอีกนะค่ะ เบื่อที่ต้องไปรอนานๆๆๆ ถ้าอาการกำเริบอีกจะมีอาการแบบไหนฟ้องบ้างค่ะว่าเราจะเป็นอีกค่ะ กลัวและกังวลมากเหมือนกัน พอดีตอนนีอายุมากแล้วด้วยค่ะ ถ้าว่าง รบกวนตอบด้วยนะค่ะ หรือ เมล์มาก็ได้ค่ะ miss_kannigra123@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

คุยทางเมล์แล้วกันคะ

Hello! ekceage interesting ekceage site!

คือตอนมีประจำเดือนอ่ะค่ะ จะมีเม็ดกลมๆเล็กๆออกมาตามเลือดประจำเดือนด้วย เยอะมาก!! เป็นมาได้ประมาณ 2-3 เดือนเเล้วค่ะ ประจำเดือนยังมาปกติ ไม่ทราบว่าอาการเเบบนี้นู๋เป็นไข่ปลาอุกหรือเปล่าคะ แต่ตอนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ปล่อยให้น้ำอสุจิเข้าไปนะคะ

Hello! bedgege interesting bedgege site!

เคยเป็นโรคครรภ์ไข่ปลาอุกนี้มาครั้งนึงแล้วได้รับการรักษาโดยการขูดมดลูกและทานยาคุมกำเนิดติดค่อกันครบ1ปีและตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ6-7ปีแล้วค่ะระหว่างนี้ทานยาคุมมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกใดใดอีกและตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ประมาณ3-4สัปดาห์แล้วค่ะกังวลใจมากกลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีกคุณหมอว่าจะมีโอกาสเป็นอีกหรือเปล่าค่ะและก่อนที่จะเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกนี้เคยแท้งลูกมาครั้งนึงแล้วแต่ไม่ได้ขูดมดลูกเพราะยังไม่ได้ฝากท้องและได้มีก้อนเลือดที่เข้าใจว่าเป็นรกหลุดออกมาด้วยค่ะพอหลุดแล้วก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอีกหลังจากนั้นประมาณ1ปีก็เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกค่ะ แล้วเพราะอะไรถึงเป็นโรคนี้คะเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีป้องกันไหมคะ

พึ่งขูดมดลูกมาได้ 2 อาทิตย์หมอนัดตรวจเลือดทุก 2 อาทิตย์ กังวลค่ะว่าผลเลือดจะออกมาเป็นอย่างไร แล้ว hcg ต้องเป็น 0 หรือติดลบคะถึงจะสามารถสรุปได้ชัดเจนว่าหายขาดแล้ว เพราะตอนนี้ไม่มีอาการอะไร ปกติดีทุกอย่าง อยากทราบค่ะว่าจะมีโอกาสหายมั้ยคะ แล้วจะสามารถตั้งครรภ์ได้ใหม่หรือไม่คะ ขั้นตอนการรักษาคุณหมอบอกว่าภายใน 2 เดือน hcg ต้องลงเป็น 0 ถ้าไม่ลงดิฉันต้องทำคีโมใช่มั้ยคะกลัวมากเลยค่ะกลัวมีลูกไม่ได้อีกเพราะกว่าจะท้องคนนี้ได้รอมาเกือบ 3 ปี เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆนะคะ สู้ๆนะคะ

เป็นเหมือนคุณทุกอย่างเลยไม่ทราบว่าคุณอยู่จังหวัดไหนค่ะ ถ้าสะดวกคุยทาง mail ได้ไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า miss_kannigra123@hotmail.com รอนะค่ะ

ดิฉันอายุ20 ปี เป็นครรภ์ไข่ปลาอุก และได้ทำการรักษาแล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค.54 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.54 ไปฟังผลค่าHCG >200,000 แล้วต้องทำอย่างไรให้ค่าHCG ลดลง ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร? รับประทานอะไร? เป็นกังวลมาก กลัวว่าจะไม่หาย และเป็นมะเร็ง กรุณาช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ค่า B HCG ลดลงแล้วดีใจมากค่ะ และวันที่ 7 มีนาคม 54 จะได้ไปฟังผลตรวจเลือดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็หวังว่า มันคงจะลดลง เป็น 0 ในที่สุด

เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกเช่นกันค่ะ แต่ขณะนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลย กลัวท้องค่ะ เพิ่งจะรักษาตัวผ่านไป7เดือนเอง หมอบอกวาห้ามท้อง 1 ปี กลัวค่ะ กลัวว่าจะเป็นอะไรที่ร้านแรง

สวัสดีค่ะ ทุกคนที่ประสบภาวะเหมือนกัน ดิฉันเพิ่งไปขูดมดลูกมาเมื่อวันที่ 1 เมษา 54 นี่เองค่ะ เครียดมากเลยค่ะ กลัวเป็นมะเร็ง กลัวจริง ๆ นะค่ะ นอนไม่หลับเลย คิดไปต่าง ๆ นานา ว่าถ้าเป็นจะทำยังงัย ลูกคนโตก็ยังเล็ก พ่อกับแม่ก็แก่แล้ว ถ้าเราเป็นขึ้นมาจริง ๆ ๆ จะทำยังงัย ใครจะดูแลพวกเขา ก็ได้แต่หวังภาวนาล่ะค่ะ ว่าอย่าให้เป็นอะไรเลย กลัวมากค่ะ ตอนนี้สุขภาพจิตก็แย่ไปด้วย เพิ่งรู้นะค่ะว่าอาการของคนกลัวตายเป็นยังงัย

This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients failed. janyapornt@hotmail.com --Forwarded Message Attachment-- From: rung2526@hotmail.com To: janyapornt@hotmail.com Subject: เคยท้องไข่ปลาอุกเหมือนกัน Date: Tue, 3 May 2011 17:10:49 +0700 เราอ่านเจอว่าเธอก็เคยท้องและเป็นเหมือนกันกับเราคือท้องไข่ปลาอุกแต่เธอตรวจฮอรโมนเป็นศูนย์แล้ว และกำลังแผนว่าจะมีลูก เราเลยอยากจะรู้ตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง?ท้องได้กี่เดือนแล้ว ท้องนี้เป็นอย่างไรบ้าง? รึว่ากำลังเลี้ยงน้องอยู่?คงไม่ว่ากันนะที่ไม่เคยรู้จักแล้วอยู่ๆกลับมาถามมากมาย เราท้องไข่ปลาอุกเหมือนกันและยังกลัวสำหรับการมีลูก สามีก็เหมือนกัน ช่วยตอบ เขียนมาพูดคุยกันบ้างนะ

ตอนนี้ฉันให้คีโมมาสี่ครั้งแล้วคะ ค่า HCG ลดลงจากสี่หมื่นกว่าๆ ลดลงมาเหลือ สี่สิบ และตอนนี้อายุสี่สิบเจ็ดแล้วคะ อยากทราบว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานมั้ยคะกว่ามันลดลงจนปกติ หรือว่าต้องให้อีกกี่ครั้งถึงจะหายดีคะ หมดของฉันบอกว่าค่าเหลือหลักสิบแล้วมันจะลดลงยากใช่มั้ยคะ

หนูก็เป็นเหมือนกันแต่หนูผ่านการรักษาแล้ว แต่ค่าเลือดจาก200000เหลือ20000

ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยค่ะ เพราะตอนใหคีโม น้ำหนักขึ้นมา 10 กว่ากิโลกรัมน่ะค่ะ เลย รอให้น้ำหนักลดอยู่ ต้นปีหน้าจะปล่อยแล้วค่ะ ที่ต้องลดน้ำหนักเพราะตัวไม่สูงและมีโรคหอบหืดอยู่ค่ะ ถ้าปล่อยให้น้ำหนักมากแล้วตั้วครรภ์จะหายใจลำบากน่ะค่ะ คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาก็บอกว่าให้มีได้แล้วค่ะ ถ้ามีข่าวดีแล้วจะเขียนไปพูดคุยนะคะ อย่ากลัวไปเลยค่ะ เพราะเคยคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล เขาเล่าให้ฟังว่ามีน้องสาวที่เป็นไข่ปลาอุก ให้คีโมเหมือนกัน ตอนแรกน้องเขาก็กลัวเหมือนกัน แต่ก็ลองปล่อย ก็มีบุตรแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกก็สัก 3-4 ปีได้กระมั้งคะ เราก็เลยกล้าที่จะตั้งครรภ์ใหม่ค่ะ ที่สำคัญคือฝากครรภ์เสียแต่เนิ่นๆค่ะ แพทย์จะได้ดูแลครรภ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ตอนนี้หนูตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังมีเชื้ออยู่ประมาณ4500โอกาสเป็นมะเร็งจะมีไหมค่ะ แล้วถ้าเราทำการรักษาอยู่เราต้องระวังเรื่องการกินหรือเปล่าค่ะ

ดิฉันก็เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกเช่นกัน มารู้ตอนที่ตั้งครรภ์ได้ 14 สัปดาห์แล้ว ตอนปลายกันยายน 54 ตอนนี้ค่าเลือดล่าสุด เป็น

ตอนนี้ ผลเลือด เบต้า เฮส ซี จี เท่ากับศูนย์แล้ว หลังจากติดตามมาถึง ๖ เดือน ตอนนี้ ก็ปล่อย มีบุตรได้เลย

ดิฉันได้แท้งครรภ์ไข่ปลาอุกเดือน ธันวาคม 2554 และอยู่ในการเฝ้าระวังผลเลือด ตอนแรก 2 แสนกว่า เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ลดลงมาเหลือ 1.82 แล้ว คุณหมอห้ามตั้งครรภ์ 1 ปี แต่ดิฉันพลาด ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 5 สัปดาห์แล้วค่ะ อยากถามคุณหมอว่า กรณีนี้จะมีอันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่าค่ะ หรือ ต้อง ยุติการตั้งครรภ์

ขูดมดลูกวันที่ 29 มีค มาวันที่30 เมย hcg เพิ่มเป็น 1888 หมอฉีด metrothexate 50mg/2ml ให้แล้วให้กลับบ้านรอดูผลเลือดสัปดาห์ถัดไป หมอบอกว่าขูดมดลูกซ้ำจะอันตราย สงสัยว่ายาที่ให้โดสสูงไปใหมค่ะ และต้องระวังตัวในเรื่งอาหารหรือยาอะไรรึเปล่า กังวลค่ะ

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.